నమూనా సవరణ ఒప్పందం

వ్యాప్తి చెందడం

ఈ నమూనా సవరణ ఒప్పందం సహాయం చేయవచ్చు, మీరు చొప్పించే ఏ మార్పులు ఇప్పటికే ఒప్పందం, త్వరగా మరియు నొప్పి లేకుండామీరు కూడా చిట్కాలు నింపి రూపంలో 'పూర్తయిన సవరణ' విభాగం క్రింద. (మరింత సమాచారం కోసం మార్పులు చేయడం ఒక ఒప్పందం అని ఇప్పటికే వార్తలు వ్రాయడం చూడండి, నాలో యొక్క వ్యాసం సవరణల ఇప్పటికే ఒప్పందం.). ఈ సవరణ ('సవరణ') ద్వారా తయారు చేస్తారు మరియు, పార్టీలు ఒప్పందం నాటి ('ఒప్పందం'). తప్ప నిర్ధేశించిన ఈ సవరణ, ఒప్పందం చెక్కుచెదరక మరియు పూర్తి శక్తి మరియు ప్రభావంతో అనుగుణంగా దాని. ఉంది ఉంటే మధ్య సంఘర్షణ ఈ సవరణ మరియు ఒప్పందం లేదా గతంలో ఏ సవరణ, నిబంధనల ఈ సవరణ చేస్తుంది. పరిచయ పేరా. మీ పేరు టైప్ లేదా మీ కంపెనీ పేరు మరియు ఇతర వైపు యొక్క పేరు (ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక సంస్థ).

అది వ్రాసిన వంటి

వివరించడానికి అమెండ్మెంట్. లో టైప్ సవరణలు చేసేందుకు ఇప్పటికే ఒప్పందం ఒకటి ఉపయోగించి మూడు పద్ధతులు: మరియు స్థానంలో ఒక మొత్తం నిబంధన సంపూర్ణంగా, లేదా కేవలం వివరిస్తూ మార్పులు. కోసం వివరణాత్మక సమాచారం. ఈ సవరణ పద్ధతులు, తనిఖీ నాలో యొక్క వ్యాసం సవరణల ఇప్పటికే ఒప్పందం. ఈ పేరా (సంఖ్య మూడు) ఉండాలి కూడా హామీ కంటే ఇతర సవరణ, ఒప్పందం ఉంది. మరియు సైన్ ఇన్ మీ సవరణ. కింద ముద్రించిన పార్టీ పేర్లు, ప్రతి మీరు సైన్ మరియు వ్రాయడం లో తేదీ. క్రింద, ప్రతి చేయాలి అతని లేదా ఆమె పేరు మరియు శీర్షిక, అటువంటి 'చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్, లేదా 'జనరల్ భాగస్వామి. వ్యక్తి ఒప్పందం సంతకం అధికారం ఉంది. అలా మరియు సమానంగా ముఖ్యం, మీరు పూర్తిచేసి ఏదైనా సంతకం లేదా నోటీసు అవసరాలు లో చేర్చబడలేదు అసలు ఒప్పందం. సాధారణంగా, ఒప్పందాలు అవసరం కాంట్రాక్టు పార్టీలు సైన్ అన్ని సవరణలు. అయితే, కొన్ని సందర్భాలలో ఉదాహరణకు కార్పొరేట్ సవరణలు లేదా సవరణలు ఆర్థిక ఒప్పందాలు ఇతర సంతకాలు లేదా నోటీసులు అవసరం కావచ్చు. మేనేజింగ్ సవరణలు. ఒప్పందాలకు మే చేయించుకోవాలని పలు సవరణలు, కాబట్టి ఇది సాధారణంగా ఒక మంచి ఆలోచన సంఖ్య ప్రతి సవరణ ఉదాహరణకు. లేదా 'ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్. అదనంగా, సవరణలు చేయాలి దాఖలు మరియు నిర్వహించబడుతుంది అసలు ఒప్పందం కాబట్టి ఎవరైనా వీక్షణ ఫైలు తెలుస్తుంది. ఆ ఒప్పందం జరిగింది. సవరించిన ఒప్పందాలు. నాలో యొక్క కొత్త పుస్తకం ఒప్పందాలు: ముఖ్యమైన వ్యాపార డెస్క్ రిఫరెన్స్ ద్వారా, న్యాయవాది గొప్ప.