నిరుద్యోగ యువత ఖర్చులు అరబ్ దేశాలు డాలర్లు ఏటా - గల్ఫ్ వ్యాపారం